Прочетете новите условия на Google

Google съобщи, че на 22 януари 2019 г. променя Декларацията за поверителност и Общите условия за потребителите в Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Една от основните промени се състои в преработения раздел Европейски изисквания. От 22 януари 2019 г. текстът в раздела е следният:

„Ако законодателството за защита на данните на Европейския съюз (ЕС) е приложимо за обработването на информацията ви, предоставяме механизмите за контрол, описани в тази политика, за да можете да упражните правото си да заявите достъп до информацията си, да я актуализирате или премахнете, както и да ограничите обработването й. Също така имате право да възразите срещу обработването на информацията си и да я експортирате в друга услуга.

Ако сте потребител с обичайно местопребиваване в Европейското икономическо пространство или Швейцария, администраторът на лични данни, отговорен за информацията ви, е Google Ireland Limited, освен ако в съобщението за поверителност на конкретна услуга не е посочено друго. С други думи, Google Ireland Limited е свързаното с Google дружество, което отговаря за обработването на информацията ви и за спазването на приложимите закони за поверителност.“

Промяната в декларацията е удобен момент да прегледате настройките си – за

Контролиране на активността – за да изберете какви типове активност да се запазват в профила ви;

Настройки за рекламите – за да избирате дали личната ви информация да се използва, за да се направят рекламите по-подходящи за вас, както и да включвате и изключвате определени рекламни услуги;

Всичко за вас –  тук се контролира информацията, която другите хора виждат за вас в услугите на Google;

Споделени препоръки – решете дали името и снимката ви да се показват до активностите ви, например отзиви и препоръки, които се виждат в рекламите;

Информация, която споделяте – контролирайте с кого споделяте информация чрез профила си в Google+.

Текстовете в новите правила, възпроизвеждат нормите GDPR:

Обработваме информацията ви за целите, описани в настоящата политика, съгласно следните законови основания:

С ваше съгласие

Искаме съгласието ви да обработваме информацията ви за конкретни цели, а вие имате право да го оттеглите по всяко време. Например искаме съгласието ви, за да ви предоставяме персонализирани услуги, като реклами, както и за да събираме вашата гласова и аудиоактивност с цел разпознаване на говор. Можете да управлявате тези настройки от профила си в Google.

Когато преследваме законни интереси

Обработваме информацията ви за целите на законните си интереси и тези на трети страни, като прилагаме подходящи предпазни мерки, които защитават неприкосновеността на личния ви живот. Това означава, че обработваме информацията ви за неща като:

 • Предоставяне, поддръжка и подобряване на услугите ни според нуждите на потребителите;
 • Разработване на нови продукти и функции, които са полезни за потребителите ни;
 • Разбиране как хората използват услугите ни, за да гарантираме и подобряваме ефективността им;
 • Персонализиране на услугите ни с цел подобряване на практическата работа на потребителите;
 • Маркетинг за информиране на потребителите относно услугите ни;
 • Предоставяне на реклами, така че много от услугите ни да са достъпни безплатно за потребителите
 • разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измами, злоупотреби, технически проблеми или такива, свързани със сигурността, в услугите ни;
 • Предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на Google, нашите потребители или обществеността, както се изисква или разрешава от закона, включително разкриване на информация на държавни органи
 • Провеждане на проучвания, които подобряват услугите ни за потребителите и носят ползи за обществеността;
 • Изпълнение на задълженията към партньорите ни, като например програмисти или притежатели на права;
 • Удовлетворяване на юридически претенции, включително разследване на потенциални нарушения на приложимите Общи условия

Когато предоставяме услуга

Обработваме информацията ви, за да предоставим услуга, която сте поискали по силата на договор. Например обработваме данните ви за плащане, когато купите допълнително хранилище за Google Диск.

Когато изпълняваме законови задължения

Ще обработим данните ви, когато сме задължени по закон да го направим, например в отговор на законова процедура или подлежащ на изпълнение акт на държавен орган.

При въпроси можете да се свържете с Google и офиса ни за защита на данните. Можете също да се обърнете към местния си орган за защита на личните данни, ако имате притеснения относно правата си съгласно местното законодателство.

Накрая, функцията Мениджър на неактивните профили ви позволява да предоставите на друг човек достъп до части от профила си в Google, в случай че не можете да го използвате поради неочаквани обстоятелства.

Можете да споделите: