Важно заседание на Съвета по телекомуникации

Утре Съветът на ЕС по телекомуникации ще има важно заседание, включващо всички аспекти на европейското сътрудничество и регулации в областта.

Освен Програмата „Цифрова Европа“, финансирана от ЕС, предназначена да подкрепи цифровата трансформация на европейските предприятия и икономики, министрите ще обсъждат напредъка по предложението за създаване на Европейски център за компетентност в областта на киберсигурността и съответна мрежа от национални координационни центрове.

Председателството ще представи на министрите актуална информация по три предложения за законодателни актове: повторното използване на информацията в обществения сектор; въвеждането на домейна от първо ниво .eu; Законът за киберсигурността.

Освен това Съветът ще приеме основна реформа в областта на телекомуникациите, която включва Европейски кодекс за електронните съобщения и актуализиран мандат на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС).

Министрите ще оценят напредъка и ще обменят мнения по предложението за актуализиране на правилата за неприкосновеност на личния живот в областта на електронните съобщения (ePrivacy) .

Регламентът за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения  (еPR) ще забрани на технологичните гиганти да използват софтуер за сканиране на милиарди изображения за злоупотреби, включително с детска порнография, съобщи британския The Telegraph.

Можете да споделите: