Неделна разходка 25

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Конкуренцията тази седмица беше оспорвана

ВМРО представи свои идеи за законодателни промени срещу фалшивите новини – държавата да може да спира достъпа до сайтове на български език, които разпространяват фалшиви новини и нямат администратор на лични данни… Според депутата от ВМРО Александър Сиди, „в GDPR се казва, че IP адресът, от които влизаш в конкретен сайт, всъщност са лични данни на потребителя, което означава, че във всеки сайт трябва да има лице, което отговаря за личните данни, обясни той. По думите му с промяна в Закона за личните данни може да се гарантира, че на всеки един сайт ще бъде изписано лице за контакт, което би могло да носи отговорност и към него да се ориентират съдебни искове за новини, които оклеветяват някого.“

Спирането на сайтове може естествено да продължи с репресия. По време на конференцията FAKE NEWS OF TRUE TROLLS, организирана от Дигитална национална коалиция, българският евродепутат Петър Курумбашев даде пример  с Малайзия: „през март, партията, която управляваше Малайзия само в продължение на 61 години (откакто Малайзия е независима държава), беше приела закон за фалшивите новини. На следващия ден, 45 дни преди изборите, първият, който влезе в затвора по закона за фалшивите новини, беше лидерът на опозицията – д-р Ануар.“

Не може да подминем победителите в класацията „Златен пирон“:

1„Догодина по същото време“ (Най-често изменян и допълван закон) – Кодексът за социално осигуряване.

2„Извън контрол“ (Закон с най-много изменения преди влизането му в сила) Законът за концесиите, с допълнение преди влизането му в сила. Освен това е изменян още два пъти за първите два месеца след влизането му в сила.

3„Бързи и яростни“ (Най-бързо приет закон) – Законът за допълнение на закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконното придобито имущество – приет само за 24 часа.

4„Лабиринтът на Фавна“ (Закон, предвиждащ най-много подзаконови актове) – Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България – с около 93 основания за издаване на подзаконови нормативни актове към него.

5„Колкото толкова” (Закон с най-много легални дефиниции) Законът за устройство на територията с 82 легални дефиниции.

6″Изгубени в превода“ (Най-любопитна легална дефиниция) – „пътуващ“ в Закона за туризма: „всяко лице, което желае да сключи договор за туристически пакет или за свързани туристически услуги, или което има право да пътува въз основание на такъв договор“.

7„Фатално привличане“ (Закони и законопроекти „intuitu personae” или заподозрени в лобизъм) – Законът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

8„Баш майстора“ (Най-лоша юридическа техника) – промяната на запетая от „така, че“ към „, така че“, в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, заедно с няколко абсурдни поправки на регламента за личните данни GDPR, публикувани в официалния вестник на Европейския съюз, от 23 май 2018 г.

9 „Зов за завръщане“ (Най-архаична законодателна идея или лутане на законодателя между различни законодателни решения) – Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: в член 48 (1) е записано, че всеки сигнал следва да съдържа: 1. „трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс, и електронен адрес на подателя, ако има такъв“.

10 „Зрителна измама“ (Най-абсурдни мотиви на законопроект) – Законът за собствеността, който е претърпял сериозни изменения от 1 юни 1996 г. до 19 януари 2018 г., а като мотиви е разписано, че „Предоставеният с последното изменение срок за спиране на придобиваната давност, по отношение на имотите – държавна и общинска собственост – се явява крайно недостатъчен… Във връзка с това предложеният с проекта за изменение на Закона за собствеността срок се явява основателен и оптимален, като се предвижда същият да бъде окончателен“.

11 „Всичко, което винаги сте искали да знаете за секса, но сте се страхували да попитате“ (Нормативни актове с неуместно дълго заглавие) – „Наредба за критериите и реда за определяне на наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект“ или

НКРОНОИСЧ13А1Т13БАЕЖИЧ149А1Т230ПКТДБ3ПСНД3ОПИППНКЗП

12. “Народът срещу Лари Флинт” (Награда на публиката)

За легалната дефиниция за „пътуващ“ в Закона за туризма.

Можете да споделите: