Комикс ни учи на етика в дигиталното пространство

Комикс, посветен на дигиталната етика, публикува през миналата седмица Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).

comic_book_on_digital_ethics_for_web_en

Това се случи по време на Международната конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността.

На сайта на конференцията вече са публикувини приветствието на Джовани Бутарели, ръководител на Европейският надзорен орган, и останалите изказвания от първия ден на конференцията.

Choose Humanity speech

Можете да споделите: