DPO на Европол: ние сме канарчетата в мината

Първият ден на Международната конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността стана интересен чак след края на основната програма. В края на деня като съпътстващо събитие бе предвидено изказването на Даниъл Дрюър, длъжностно лице по защита на данните (DPO) на Европол  с тема Canaries in a coal mine? Data Пrotection Officers in the data mine! Залата наистина се оживи от темата за мястото на длъжностните лица във фирмената йерархия.

Първата пленарна дискусия беше с тема Неприкосновеност и лично достойнство: Универсални ценности в свят без граници

Втората тема днес беше Балансиране между обществения интерес и правата на субекта на данни – крайният в дясно е Даниел Дрюър, длъжностно лице по защита на данните и ръководител на звеното за защита на данните, Европол

Интелигентни решения за сигурност и отчетност на данните  беше третата тема на дискусии днес

Дигитална етика в епохата на глобалните комуникации и виртуалната реалност беше една от основните теми днес

 

Можете да споделите: