Публикуваха списъка на гостите и програмата на софийската конференция за личните данни

Д-р Фумио Шимпо, Комисар от Комисията за защита на личната информация на Япония и Даниел Дрюър, длъжностно лице по защита на данните и ръководител на звеното за защита на данните на Европол ще са сред гостите, които ще вземат участие в софийската част от Международната конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността.

40-та международна конференция, която ще се проведе едновременно в Брюксел и София, е под надслов „Да обсъдим етичната страна: Достойнство и уважение в управлявания от данни живот” („Debating Ethics: Dignity and Respect in Data Driven Life”).

Събитието, което се провежда от 22 до 26 октомври 2018 г., е най-значимият глобален форум за обмяна на знания, опит, идеи и анализ на тенденции в сферата на защитата на личните данни в световен мащаб.

Главният изпълнителен директор на Apple Inc. Тим Кук ще говори по време на сесията в Брюксел в сряда, 24 октомври 2018 г.

Програма

Можете да споделите: