Twitter отказа информация за съхранявани лични данни, ирландският надзорен орган започва разследване

Изследователят  Майкъл Вийл съобщи, че Ирландската комисия за защита на данните е започнала разследване на Twitter, след като социалната мрежа е отказала да му предостави  информация, свързана с неприкосновеността на личните данни и така е нарушила изискванията на GDPR.

Fortune.com цитира Вийл, който е поискал от Twitter да му предостави всички негови лични данни, които съхранява. Компанията отказва да предаде данните, които се записват, когато Вийл кликва върху връзки в туитове на други хора, твърдейки, че предоставянето на тази информация ще отнеме непропорционални усилия. Така през август Вийл се оплаква пред Ирландската комисия за защита на данните, която в четвъртък съобщи, че започва разследване. Европейското седалище на Twitter е в Дъблин, поради което Вийл се оплаква в ирландската комисия. Тя ще провери дали Twitter е изпълнила или не задълженията си във връзка с GDPR.

Предполага се, че Twitter запазва данни за потребителите, когато те кликнат върху линк в някой туит.  Когато човек пусне връзка към друг сайт в своя публикация в Twitter, платформата използва своя услуга за съкращаване на линка – t.co. Според компанията това ѝ помага да измерва колко пъти е било кликнато върху нея, а също така и в борбата със злонамерен софтуер, препращащ към измамни сайтове. Според Вийл инструментът има и още едно предназначение – да помага на Twitter да получава повече информация за потребителите, например проследява сърфирането им в интернет, вида устройство и местоположение.

Можете да споделите: