Само едно депутатско предложение за промяна в Закона за защита на личните данни

Само председателят на Комисия по правни въпроси Данаил Кирилов направи предложение за промени в Закона за защита на личните данни след първото четене.

Предложение на председателя на Комисия по правни въпроси Данаил Кирилов

Според депутата  срокът за влизане в сила на промените в Закона за съдебната власт, свързани с новите правомощия на Инспектората на Висшия съдебен съвет, трябва да е 1 март 2019 г. Дотогава Кирилов предвижда да са готови „основанията, при които ИВСС изпълнява новото си правомощие…“ .

Нито един депутат не се осмели да внесе за разглеждане преди второто четене текста, който предвиждаше Комисията за защита на личните данни да организира и провежда обучения на длъжностните лица по защита на данните  и на желаещите да бъдат обучени за заемане на тази длъжност. Това предложение на комисията изчезна от законопроекта преди влизането му в парламента. Предвиждаше се заплащането на обучението  да е за сметка на обучаващите се по тарифа на Министерството на финансите.

Можете да споделите: