3 октомври е срокът за предложения по Закона за защита на личните данни

До 3 октомври, съгласно правилника, народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект за промени в Закона за защита на личните данни. Законопроектът бе гласуван на 19 септември в пленарната зала.

Можете да споделите: