Европейският комитет по защита на данните прие 22 списъка, свързани с оценки на въздействието, не е ясно включен ли е българският

22 национални списъка с 260 различни вида обработка, изискващи оценка на въздействието, е обсъждал на 25 и 26 септември Европейският комитет за защита на данните. Националните надзорни органи публикуват видовете операции, които са с висок риск и налагат извършване на оценка на въздействието.

EDPB е приел 22-те предложения, установяващи критерии за оценка на въздействието върху защитата на данните (DPIA). GDPR не изисква пълна хармонизация или единен списък, а в чл. 35 възлага на национарния надзорен орган да публикува списък на видовете операции по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните. На сайта на българската комисия все още няма публикация по темата.

 

Можете да споделите: