Неделна разходка 18

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Тази седмица примерите са от неудачно комуникиране на промените в българския Закон за защита на личните данни. След внезапното приемане на промените в закона на първо четене от парламента в електронните медии се появиха публикации, които акцентираха върху правомощията на Комисията за защита на личните данни:

http://focus-news.net/

https://dariknews.bg

Ако линковете не се отварят, ето акцента: Комисията за защита на личните данни е получила доста разширени правомощия, включително разследващи, корективни, правомощия за даване на разрешения и становища и правомощия за поддържане на публични и непублични регистри.

Потърсих откъде идват тези информации и намерих това:

http://parliament.bg

„Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на личните данни, с които се разширяват правомощията на Комисията за защита на личните данни.

С измененията се увеличават задачите и правомощията на единствения надзорен орган, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняването на свободното движение на личните данни в рамките на ЕС. Предвижда се комисията да има право да разследва, коригира, дава разрешения и становища, както и да поддържа нови публични и непублични регистри. Тя ще бъде и органът, компетентен да акредитира сертифициращи органи в областта на защитата на личните данни.“

Не зная как този текст е стигнал до сайта на Народното събрание. За мен комуникацията на промените в българския Закон за защита на личните данни трябваше да премине през диалога за защитата на новите права на гражданите и дерогациите, които предвижда. Защото GDPR може да се използва за натиск върху медии и фирми.

Освен, че не е прецизно в детайлите, това съобщение измества акцента на промените. Да, разширяват се някои правомощия на комисията, но това съвсем не е важното. Важното е как комисията ще използва тези правомощия.

Можете да споделите: