Неделна разходка 17

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Тази седмица бяхме свидетели на изключителен коментар за влиянието на GDPR върху визитките. Особено впечатляващо беше предложението да отпечатаме върху визитките си информацията къде се намира фирменото съобщение за поверителност. И в същия абзац се цитира Британският орган по защита на данните, едва ли не това е негова препоръка.

Проверих дали наистина британците изискват дописване на визитките и за свое успокоение никъде не открих подобна препоръка.

Тъй като визитката наистина съдържа лична информация трябва да спазваме стриктно GDPR, когато включваме контакта в база данни. Защото тогава се задействат клаузите на фирменото съобщение за поверителност. И всички права на лицето да поиска заличаване, корекции и прочие.

Преди да изпратим мейл е важно да не забравяме и за регистъра на Комисията за защита на потребителите „Регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения“. В регистъра са вписани юридически лица и чуждестранни юридически лица, посочили освен списък на електронните адреси  и домейн имена.

Можете да споделите: