„Търговски вестник“ 1994 г.: „Булгарлизинг“ увеличава капитала си

Брой 39 1-8 април 1994 г.

„Булгарлизинг“ увеличи уставния си капитал с 50 милиона лева

Стр. 1

Нов кръг преговори за „Родопаимпекс“

Стр. 7

Конкурс за продажба на обособена част от „Търговище-Авто“ ЕООД

Стр. 7

Можете да споделите: