„Търговски вестник“ 1994 г.: Ще бъде ли спряно незаконното раздържавяване на „Булгарлизинг“?

Брой 38 25 март – 1 април 1994 г.

Ще бъде ли спряно незаконното раздържавяване – „Булгарлизинг“ свиква общо събрание преди регистрацията на Консолид Комерс

Стр. 1

Промени в Наредбата за реда за придобиване при облекчени условия на акции и дялове, собственост на държавата

Стр. 7

Конкурс за продажба на ДФ „Обнова“, София, автосервиз в Търговище и обособени части на „Промишлени стоки“ ЕООД, Димитровград

Стр. 7

Можете да споделите: