„Търговски вестник“ 1994 г.: Конкурс за продажба на обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД

Брой 36 11 – 18 март 1994 г.

Предстоящи търгове за бензиностанции и петролна база

Стр. 7

Сделка за 1,4 млн. лв. с автосервиз в Нова Загора

Стр. 7

Конкурс за продажба на обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД, Габрово

Стр. 7

Можете да споделите: