Wikipedia остава извън ограниченията на новата директива за авторското право, Жан-Клод Юнкер предлага мерки за честни избори за Европарламента

Европейският парламент прие новите правила за защита на авторското право в интернет. Предложението на ЕП за начало на преговори с държавите-членки за приемане на директивата беше одобрено с 438 гласа при 226 гласа против и 39 въздържали се.

След гласуването докладчикът Аксел Вос изрази увереността си, че в бъдеще интернет ще бъде толкова свободен, колкото е днес. „Нищо няма да се промени, с изключение на това, че платформите ще бъдат отговорни за нарушенията на авторските права.“

Парламентаристите смятат, че Wikipedia и софтуерните платформи с отворен код няма да бъдат засегнати.

Разпоредбите на директивата гарантират, че законът за авторското право се спазва онлайн, без да се накърнява несправедливо свободата на изразяване.

Комисар Мария Габриел, заяви, че реформата е съществена стъпка към постигане на общата цел за модернизиране на правилата за авторски права в Европейския съюз.

За да се гарантира, че изборите за Европейски парламент през следващата година ще бъдат организирани по свободен, честен и сигурен начин, председателят Жан-Клод Юнкер обяви днес в своята реч за състоянието на Съюза набор от конкретни мерки, включително по-голяма прозрачност на онлайн политическата реклама и възможност за налагане на санкции за незаконно използване на лични данни с цел да се повлияе умишлено върху резултата от европейските избори. Целта на днешните предложения на Комисията е да се вземат мерки във връзка с потенциалните заплахи за изборите и по този начин да се засили устойчивостта на демократичните системи на Съюза.

Можете да споделите: