Две парламентарни комисии ще обсъждат утре промените в Закона за защита на личните данни

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни ще се разглежда утре от две парламентарни комисии – Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която е водеща, и в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Освен в тях, предстои обсъждане на законопроекта в още четири комисии:  Комисия по правни въпроси, Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Можете да споделите: