Европейският парламент подготвя директива за борбата с измамите и фалшифицирането на непарични платежни средства

Комисията по граждански свободи на ЕП одобри мерки за борба с измамите и фалшифицирането на непарични платежни средства като карти, електронни портфейли, мобилни плащания и виртуални валути.

Депутатите подчертават, че пропуските и различията в законодателствата на страните от ЕС могат да възпрепятстват предотвратяването, разкриването и наказването на тези престъпления.

Новите правила включват измамите с виртуална валута в обхвата на престъпленията, мерки за подобряване на сътрудничеството в рамките на ЕС,  подпомагането на жертвите с консултации по финансови, практически и правни въпроси и безплатна правна помощ, както и подобряване на превенцията и повишаване на осведомеността, например чрез кампании, обучение и постоянни онлайн информационни инструменти с практически примери за случаи на измами.

Според докладчика Силвия-Ивон Кауфман непаричните плащания се използват все повече и повече, а престъпниците използват празнините в действащото законодателство. Досега са хармонизирани определенията за онлайн престъпления в ЕС, постигнато е съгласие за минималните санкциите за тях и за подобряване на защитата на жертвите на измамите.

Можете да споделите: