Неделна разходка 14

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Достойно място в класацията тази седмица зае Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към Министерство на правосъдието. Шефът на ГДНИН Васил Миладинов отказа да предостави информация на в.“Сега“ за имената на 72 избягали през последните 5 години затворници с мотива „Няма писмено съгласие на лицата за предоставяне на исканата информация“.

Когато на 17 август сайтът на министерството на правосъдието се срина, искрено се надявах, че това се дължи на работата на специалистите по привеждането му в съответствие със законовите изисквания и скриването на всякакви лични данни, публикувани там. Според експерти по киберсигурност обаче неуспешен опит за  инсталиране на сертификат за сигурност е причина за спирането на сайта. На 3 юни разказах за няколкото регистъра, които министерството на правосъдието поддържа, които са толкова публични, че се виждат домашните адреси на хората.

Ще проследя изключителните усилия на министерството да пази в тайна имената на затворниците и да разгласява безпроблемно данните на медиаторите.

Можете да споделите: