Нова програма за следдипломна квалификация в сферата на информационната сигурност

Факултетът „Комуникационни мрежи и сигурност на Университета за информационни науки и технологии „Св. апостол Павел” в гр. Охрид от есента ще обучава по съвместна програма, съобразена с най-новите изисквания на информационната сигурност. Това съобщи през седмицата Христо Аламинов, главен експерт към Комисията за защита на личните данни . Той представи резултатите от проекта „Иновативна програма за следдипломна квалификация: отговаряне на пазарните нужди и въвеждане на нови модели”, който е финансиран от Европейския съюз чрез програма „Еразъм +”. Проектът се изпълнява в партньорство с органите по защита на данните на Полша и Македония, както и университетите в гр. Лодз, Полша и гр. Охрид, Македония. Основна цел е да бъде преодоляна липсата на специалисти и експерти в сферата на електронното правителство и цифровия бизнес като бъдат модернизирани програмите за висше образование. Проектът има за цел да създаде програма за следдипломна квалификация, която да бъде достъпна на наднационално ниво чрез онлайн платформа за обучение.

Можете да споделите: