Сайтът на ICO е недостъпен, причината е в облака за държавни администрации и университети

Сайтът на британския орган, отговорен за защитата на данните ICO, не работи. В съобщението се казва, че причината е в технически проблем на Eduserv. В сайта https://www.eduserv.org.uk/  няма съобщение за проблема. Eduserv обявява, че негови клиенти са общини, министерства и неправителствени организации.

Можете да споделите: