„Търговски вестник“ 1994 г.: Повторен конкурс за обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД

Брой 33 18 – 25 февруари 1994 г.

Повторен конкурс за продажба на незавършен автосервиз, обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД

Стр. 7

Избран е оценител за ДФ Амфора, София

Стр. 7

Наредба за реда за участие в приватизацията на притежателите на държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на Закона за уреждане на необслужените кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

Стр. 7

Приложение

Списък на стоките с безмитен внос у нас от ЕС и ЕАСТ

Можете да споделите: