Веселин Целков, член на КЗЛД: Практическо ръководство за ИТ сигурност при обработката на лични данни

В рубриката Статии и коментари на информационния бюлетин на Комисията за защита на личните е публикувано  Практическо ръководство за ИТ сигурност при обработката на лични данни, предназначено за администраторите на лични данни (най-вече от малкия бизнес) от проф. д.т.н. Веселин Целков.

Можете да споделите: