Бюлетин на КЗЛД: за 2 месеца са извършени 38 проверки и са съставени 3 акта

Комисията за защита на личните данни публикува на сайта си своя информационен бюлетин.

В бюлетина е отчетена контролната дейност на комисията:

На основание чл. 12 от Закона за защита на личните данни през месеците май и юни 2018 г. са извършени общо 38 проверки.

Най-голям е делът на предварителните проверки, извършвани на основание чл. 17б от ЗЗЛД (когато администраторът е заявил обработване на данни по чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД или на данни, чието обработване съгласно решение на комисията застрашава правата и законните интереси на физическите лица). За периода извършените предварителни проверки са 21 броя, на базата на които са вписани съответните администратори на лични данни или са актуализирани техните регистри с лични данни в регистъра по чл. 10, ал. 1 т. 2 от ЗЗЛД. Във връзка с отпадане на основанието за регистрация на администраторите на лични данни, считано от 25.05.2018 г. КЗЛД прекрати всички назначени и незавършени предварителни проверки по чл. 17б от ЗЗЛД.

През месеците май и юни са разгледани 26 искания от физически лица, включително различни запитвания по актуални въпроси, свързани със защита на личните данни. На всички податели са изпратени съответни отговори.

През периода са съставени 3 акта за установяване на административно нарушение.

Можете да споделите: