Мария Матева, член на КЗЛД: Гласувам против становището на КЗЛД за случаите, в които не е необходимо съгласие на физическите лица

Комисията за защита на личните данни публикува на сайта си своето решение относно „Приемане и публикуване на практически насоки относно съгласието като основание за обработване на лични данни“.

Мария Матева, член на КЗЛД, мотивира гласуването си против становището на комисията и го определя като непълно, непрецизно и небалансирано.

ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА МАРИЯ МАТЕВА

Можете да споделите: