„Търговски вестник“ 1994 г.: Приватизацията на „Моновец“ ЕООД – хлебозаводът на Правец

Брой 30 28 януари – 4 февруари 1994 г.

Приватизацията на „Моновец“ ЕООД – хлебозаводът на Правец

Стр. 7

Консулт Продажбата на дружества чрез конкурс

Стр. 7

Приложение

Постановленията, регулиращи търговията с ЕС и ЕАСТ

Можете да споделите: