„Търговски вестник“ 1994 г.: Нови преговори за „Родопаимпекс“

Брой 29 21-28 януари 1994 г.

Нови преговори за „Родопаимпекс“ след актуализиране оценката на дружеството

Стр. 1-7

В подготовка Наредба за контрол в процеса на приватизация

Стр. 2

Покана за участие в преговори за покупка на дялове от „Булгарреклама“ ЕООД

Консулт Наредба за задължителната информация при продажба на дялове и акции

Стр. 7

Приложение

Режимът за внос и износ през 1994 г.

Можете да споделите: