„Търговски вестник“ 1994 г.: Кое е първото приватизирано външнотърговско дружество?

Брой 28 14-21 януари 1994 г.

Кое е първото приватизирано външнотърговско дружество?

Кой може да купува акции и дялове с облекчения?

Стр. 7

Можете да споделите: