„Търговски вестник“ 1993 г.: Спечелилият търга има срок за сключване на приватизационния договор

Брой 25 17-24 декември 1993 г.

Ако спечелилият търга не сключи договор в определения срок, депозитът му пропада

Екоизисквания и приватизация – какво трябва да знаят новите собственици на предприятията

Стр. 7         

Можете да споделите: