EK: Насладете се на новите си цифрови права в Европа по време на летните отпуски

Това лято европейските граждани ще се радват на повече цифрови права от когато и да било, напомня Европейската Комисия. След като миналата година бяха премахнати таксите за роуминг в Европейския съюз, сега, когато пътуват, почиващите имат възможността да ползват онлайн абонаментите си за телевизионни канали, филми, спортни състезания, музика или електронни книги, без това да поражда допълнителни разходи. Освен това всеки в Европа се ползва от правила за защита на данните на световно равнище, които гарантират, че всички европейци имат по-добър контрол върху личните си данни.

Андрус Ансип, заместник-председателят на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Европейците започват да усещат ползите от цифровия единен пазарТова лято ще можете да вземете със себе любимите си телевизионни програми и спортни състезания, където и да пътувате в ЕС. Накрая на годината ще получите възможността да купувате билети за събития или да наемате коли онлайн на територията на целия ЕС, без да бъдете блокирани на географски признак или пренасочвани.“

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: „Цифровият свят предлага огромни възможности, но и предизвикателства; нашите лични данни например са полезен актив за много дружества. Благодарение на съвременните правила за защита на данните, които въведохме, европейците придобиха контрол върху данните си, когато пазаруват, резервират почивката си онлайн или сърфират в интернет.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел отбеляза: „Ние подобряваме ежедневието на нашите граждани, като премахнахме таксите за роуминг или им осигурихме по-безопасна онлайн среда. Чрез завършването на всички наши цифрови инициативи ще постигнем още по-положителни промени както за потребителите, така и за предприятията.“

Цифрови права, които вече се използват ежедневно

  • От юни 2017 г. хората могат да използват своите мобилни телефони, докато пътуват в ЕС, точно както у дома, без да плащат допълнителни такси. Откакто ЕС премахна таксите за роуминг, преносът на мобилни данни в ЕС и Европейското икономическо пространство е нараснал над пет пъти, а телефонните обаждания са се увеличили почти два и половина пъти.
  • От април 2018 г., когато пътуват в ЕС, потребителите имат достъп до услугите за онлайн съдържание, за които са се абонирали в собствената си държава, включително филми, сериали и спортни предавания (вж. примерите в информационния документ)
  • Съгласно новите правила за защита на данните, които от 25 май 2018 г. са в сила на територията на целия ЕС, европейците могат безопасно да прехвърлят лични данни между доставчиците на услуги като облак или електронна поща; сега всеки вече има правото да знае дали данните му са изтекли или са били откраднати или как се събират личните му данни. Освен това, съгласно „правото да бъдеш забравен“ личните данни трябва да бъдат заличени при поискване, ако няма легитимни основания дадено дружество да ги запази.
  • И накрая, с прилагането на правилата за неутралност на мрежата от пролетта на 2016 г. всеки европеец има достъп до отворен интернет, гарантиращ свободата му без дискриминация да избира съдържание, приложения, услуги и информация.

Скоро очаквайте

Някои цифрови права вече са в сила, но през идните месеци ще бъдат въведени още повече. От септември европейците ще имат все по-често правото да използват националната си електронна идентификация в целия ЕС, за да получат достъп до публични услуги.

От декември всеки ще се възползва от свободното движение на нелични данни, като ще има достъп до по-добри и по-конкурентни услуги за съхранение и обработка на данни в ЕС, като по този начин ще се допълни свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали. Същевременно предприемачите ще имат правото да решават къде в ЕС да съхраняват и обработват всички видове данни.

От 3 декември европейците ще могат да пазаруват онлайн без неоправдана дискриминация, където и да се намират в ЕС. Те няма да се тревожат, че ще бъдат блокирани на географски принцип или пренасочени само защото те — или кредитната им карта — са от друга държава.

От следващата година гражданите ще могат по-лесно да сравняват разходите за доставка на колетни пратки и да се възползват от по-достъпни цени за трансгранична доставка на колетни пратки.

Договорените правила за данъка върху добавената стойност за електронната търговия ще позволят на предприемачите да уреждат ДДС при трансгранични сделки на един онлайн портал и на собствения си език.

С приетия неотдавна Европейски кодекс за електронните съобщения европейците ще имат правото да сменят доставчиците на интернет и телекомуникационни услуги по по-лесен начин. Те също така ще имат правото да получават публични предупреждения на мобилните си телефони при спешни случаи. Новите правила ще гарантират също така по-добра и по-достъпна свързаност в ЕС.

С актуализираните правила за аудио-визуалните медии европейците ще имат право на безопасна онлайн среда, която да ги защитава от подбуждане към насилие, омраза, тероризъм, детска порнография, расизъм и ксенофобия.

Допълнителна информация

Стратегията за цифровия единен пазар бе предложена от Комисията през май 2015 г., за да стане единният пазар на ЕС подходящ за цифровата ера – с нея се премахват регулаторните пречки и от 28 национални пазара се преминава към един общ пазар. Това има потенциала да донесе 415 милиарда евро годишно на икономиката ни и да доведе до създаването на стотици хиляди нови работни места.

Три години по-късно стратегията се прилага успешно: Бяха договорени 17 законодателни предложения, а все още се обсъждат други 12. Налице е силна нужда от доизграждане на регулаторната ни рамка за създаването на цифровия единен пазар. Благодарение на това стойността на европейската икономика, основана на данни, има потенциала да надхвърли 700 милиарда евро до 2020 г., което представлява 4 % от икономиката на ЕС.

 

Можете да споделите: