Неделна разходка 9

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни.

Докато проверявах сайта на президентството дали изпълнява изискванията на GDPR попаднах на интересен феномен -„Софтуерна група АКСТЪР“, която знае „пътя, по който конкретна администрация може да премине от „хартиената ера“ към съвременното дигитално общество“. Оказа се, че групата е научно-изследователската лаборатория по компютърна графика и геоинформационни системи  и е създадена в рамките на Факултета по приложна математика и информатика на Технически Университет – София. „Лабораторията е добре известна в България с фамилията от тридесет различни програмни продукти АКСТЪР, чиято цел е да автоматизира дейността на различни видове администрации. Стартирайки от академичен проект за универсална ГИС през 1987 г., днес системите АКСТЪР са инсталирани на повече от 3000 работни места. „

На сайта на лабораторията, създаваща програмни системи за администрацията, единственото споменаване на GDPR е в съобщението, че „По случай влизане в сила на Регламента за защита на личните данни  (25.05.2018) и международния ден на архивите  (9-ти юни) Ви предлагаме промоционално системата АКСТЪР БЕКЪП.“

Какво им липсва като информация да видят на сайта на Техническия университет – там всичко е както трябва. Защото декларациите за защита на личните данни не са важни само за тях, а и за клиентите им.

За да не ми се сърдят от  „Софтуерна група АКСТЪР“, ще ги почерпя с тази новина  – до 6 август е срокът за кандидатстване за безвъзмездната помощ за участие в конференцията FOSS4G 2018 в Дар ес Салаам, Танзания – https://2018.foss4g.org/grants-programme-ii/ .

На администраторите на сайта на президентството имам да кажа това – информацията в рубриките Copyright and Legal Policy, Privacy and Security Policy, Helpful Information е от 28 октомври 2012 година.

Можете да споделите: