„Търговски вестник“, 1993 г.: Преобразуването на външнотърговските дружества

Брой 21 19-26 ноември 1993 г.

Стартира приватизацията в книгоразпространението  стр. 7

Пресконференция в МТ: За случаите „ИНКО“ и „ЕКСПРЕСТРЕЙД“  стр. 6

Брой 22 26 ноември – 3 декември 1993 г.

Консолидират се ВТО с непряко държавно участие, преливат се губещите стр. 5

Необходимо е разграничаване на държавната от общинската собственост стр. 7

Можете да споделите: