Безвъзмездна финансова помощ за проекти по защита на данните във Великобритания

Инициативата е на Службата на Комисаря по защита на данните

Британският орган по защита на данните (ICO) за втора година дава възможност за кандидатстване за отпускане на безвъзмездни средства за популяризиране и подкрепа на независими, новаторски изследвания и решения, свързани със защитата на данните. Срокът за подаване на заявления за участие е до петък,  17 август 2018 г. , 17:00 ч.

Безвъзмездните средства са от £ 20,000 до 100,000. Предложенията трябва да имат практическо приложение и да са в обществена полза.

Тази година ще се търсят решения за  защитата на личните данни на етапа на проектирането или решения за отчетност, които ще са с отворен код и възможност за многократна употреба – бази данни, изкуствен интелект, машинно обучение, защити на данните в публичния и частния сектор, решения за проверка на данни за деца и съгласието на родителите, онлайн реклама и др.

Можете да споделите: