„Търговски вестник“: 20 от 32 приватизационни сделки са в Министерството на търговията

Брой 17 22-29 октомври 1993 г.

Пресконференция  на министъра на търговията Валентин Карабашев  за приватизацията на „Мототехкар“

Брой 18 29 октомври – 5 ноември 1993 г.

Пресконференция  на зам.-министъра на търговията Станимир Бързашки за приватизацията на „ЦИТО 5“

Можете да споделите: