Историята на промените на ЗППДОП от 15 декември 1995 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗППДОП

Можете да споделите: