Актът за управление на данните напредва към европарламента

Две прессъобщения по предложението за регламент относно рамката за споделяне на информация и за стартиращи предприятия

Цялата публикация „Актът за управление на данните напредва към европарламента“

Ето текста на бъдещия регламент за управление на данните

Предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните), наричан от мен проект за закон

Цялата публикация „Ето текста на бъдещия регламент за управление на данните“

Напредва процедурата по обсъждане на Закона за управление на данните

Европейският комитет по защита на данните и Европейският надзорен орган по защита на данните приеха съвместно становище относно DGA

  Цялата публикация „Напредва процедурата по обсъждане на Закона за управление на данните“