КЗЛД: Няма нормативна пречка вътрешни документи с лични данни, набрани при процедура по подбор на персонала, да се съхраняват 3 години

КЗЛД излезе със становище относно приложението на чл. 25к от ЗЗЛД, който предвижда съхраняване на личните на участници в процедури по набиране и подбор на персонала не по-дълго от 6 месеца и чл. 52 от Закона за защита от дискриминация, който дава право за подаване на жалба до Комисията за защита от дискриминация в 3-годишен срок

Цялата публикация „КЗЛД: Няма нормативна пречка вътрешни документи с лични данни, набрани при процедура по подбор на персонала, да се съхраняват 3 години“