Отговор на Комисията за защита на личните данни на питане за промяна в методите на провеждане на статистически проучвания от НСИ

Възможен ли е нов начин за събиране на данни от домакинствата и лицата?

Цялата публикация “Отговор на Комисията за защита на личните данни на питане за промяна в методите на провеждане на статистически проучвания от НСИ”

Можете да споделите:

От кои наши права, въведени чрез GDPR, не можем да се ползваме по време на преброяването през 2021 година

До 14 октомври 2018 г . заинтересованите страни могат да дадат своите становища и предложения по проекта на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година.

Цялата публикация “От кои наши права, въведени чрез GDPR, не можем да се ползваме по време на преброяването през 2021 година”

Можете да споделите: