От кои наши права, въведени чрез GDPR, не можем да се ползваме по време на преброяването през 2021 година

До 14 октомври 2018 г . заинтересованите страни могат да дадат своите становища и предложения по проекта на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година.

Цялата публикация “От кои наши права, въведени чрез GDPR, не можем да се ползваме по време на преброяването през 2021 година”

Можете да споделите: