Последната четвърта стенограма от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии

Поводите са два – темите, които са обсъждали по време на четирите заседания и темите, които не са обсъждали

Цялата публикация „Последната четвърта стенограма от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии“

Отговор на Комисията за защита на личните данни на питане за промяна в методите на провеждане на статистически проучвания от НСИ

Възможен ли е нов начин за събиране на данни от домакинствата и лицата?

Цялата публикация „Отговор на Комисията за защита на личните данни на питане за промяна в методите на провеждане на статистически проучвания от НСИ“

От кои наши права, въведени чрез GDPR, не можем да се ползваме по време на преброяването през 2021 година

До 14 октомври 2018 г . заинтересованите страни могат да дадат своите становища и предложения по проекта на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година.

Цялата публикация „От кои наши права, въведени чрез GDPR, не можем да се ползваме по време на преброяването през 2021 година“