Какво пише в правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

В бр. 60 на „Държавен вестник“ беше публикуван Правилникът за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. В бр. 63 на ДВ излезе и поправка на текста

Цялата публикация „Какво пише в правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация“