НАП създаде регистър с чувствителни лични данни без оценка на въздействието

Приходната агенция съобщи днес, че създава Регистър на хазартно уязвими лица, отворен за хазартните оператори. В съобщението обаче не пише извършена ли е оценка на въздействието върху защитата на данните за тези операции за обработване. Ако администратор на лични данни не извършва ОВЗД, защото е заключил, че не „съществува вероятност да породи висок риск“, той следва да обоснове и документира причините за решението си.

Цялата публикация „НАП създаде регистър с чувствителни лични данни без оценка на въздействието“

617 000  евро глоби са наложени от белгийския надзор за защита на личните данни, от които 600 000 са за местното дружество на Google

Санкциите по данни на EDPB са за периода 10 юни 16 юли 2020 година, най-голямата е за Google Belgium

Цялата публикация „617 000  евро глоби са наложени от белгийския надзор за защита на личните данни, от които 600 000 са за местното дружество на Google“

Защо е важно фирмите да имат правила за обработване на лични данни при подбор на персонала?

КЗЛД разпореди на администратор на лични данни да съобрази операциите по обработване с изискванията на GDPR, като за месец трябва да изготви и представи политика за обработване на лични данни в процедура за подбор на персонал, както и обработване на искания за упражняване на права по чл. 15-22 от Регламент 2016/679, получени по електронен път. При неспазване на разпореждането може да бъде наложена имуществена санкция по чл. 83, параграф 6 от GDPR

Цялата публикация „Защо е важно фирмите да имат правила за обработване на лични данни при подбор на персонала?“

КЗЛД публикува становище за ролята на обществените съвети към училищата и детските градини

Детските градини и училищата трябва да включат във вътрешната си политика за защита на личните данни правилата, на които се подчинява достъпът на членове на Обществените съвети до лични данни и свързаните с това технически и организационни мерки за сигурност.

Цялата публикация „КЗЛД публикува становище за ролята на обществените съвети към училищата и детските градини“

Кои жалби за неправомерно разкриване на лични данни включи КЗЛД в отчета си?

В документа са разказани 5 специфични казуси, постъпили или разгледани през 2019 г.

Цялата публикация „Кои жалби за неправомерно разкриване на лични данни включи КЗЛД в отчета си?“

Какво пише в отчета на Комисията за защита на личните данни за подадените жалби?

Този документ е важен, защото в него има за всекиго по нещо – и за хората, които търсят правата си, и за администраторите, които ползват личните данни на хората. Затова ще публикувам отчета – всеки ден по малко, дано повече хора го прочетат!

Цялата публикация „Какво пише в отчета на Комисията за защита на личните данни за подадените жалби?“

Годишният доклад на Brave: Европейските правителства не осигуряват на своите национални органи инструменти за прилагане на GDPR

Екип специалисти от търсачката са проверили капацитета и бюджетите на надзорните институции

Цялата публикация „Годишният доклад на Brave: Европейските правителства не осигуряват на своите национални органи инструменти за прилагане на GDPR“