Неделна разходка 12: Дойде време за извънредно положение и в администрацията

КЗЛД информира гражданите за възможността да подават жалби, сигнали и да получават информация от институцията чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”, НАП иска пенсионери в офисите, а аз продължавам да чакам електронен подпис в личната карта

Цялата публикация „Неделна разходка 12: Дойде време за извънредно положение и в администрацията“