Третата стенограма от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии

Поводите са два – темите, които са обсъждали по време на четирите заседания и темите, които не са обсъждали

Цялата публикация „Третата стенограма от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии“

Неделна разходка 1: Депресираща обиколка из сайтовете на европейски данъчни администрации

Пакети помощи за самонаети данъкоплатци има навсякъде, има ограничения за посещенията в офиси

Цялата публикация „Неделна разходка 1: Депресираща обиколка из сайтовете на европейски данъчни администрации“

Неделна разходка 49: Издават персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт след електронна заявка и подписване през телефона

Ведомството все още не е актуализирало Политиката за защита на личните данни

Цялата публикация „Неделна разходка 49: Издават персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт след електронна заявка и подписване през телефона“

Неделна разходка 12: Дойде време за извънредно положение и в администрацията

КЗЛД информира гражданите за възможността да подават жалби, сигнали и да получават информация от институцията чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”, НАП иска пенсионери в офисите, а аз продължавам да чакам електронен подпис в личната карта

Цялата публикация „Неделна разходка 12: Дойде време за извънредно положение и в администрацията“