Как се попълва годишната декларация при ползване на данъчното облекчение за деца?

Нямам обяснение защо трябва да се попълва таблица, когато облекченията са ползвани в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на годината.

Цялата публикация „Как се попълва годишната декларация при ползване на данъчното облекчение за деца?“