Последната четвърта стенограма от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии

Поводите са два – темите, които са обсъждали по време на четирите заседания и темите, които не са обсъждали

Цялата публикация „Последната четвърта стенограма от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии“