Актът за управление на данните напредва към европарламента

Две прессъобщения по предложението за регламент относно рамката за споделяне на информация и за стартиращи предприятия

Цялата публикация „Актът за управление на данните напредва към европарламента“