Шведският орган за защита на данните глобява администрации за нарушаване на GDPR

Datainspektionen  разпорежда да се въведат липсващи вътрешни процедури –  за публикуване на ведомствен уебсайт и за документиране на нарушения на личните данни и глобява администраторите 120 000 и 200 000 шведски крони.

Цялата публикация „Шведският орган за защита на данните глобява администрации за нарушаване на GDPR“

Полска глоба от 47 000 евро заради трудно оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

Полският надзорен орган наказа с 201 000 PLN компания за нарушаване на GDPR – не са взети подходящи технически и организационни мерки, които биха позволили лесно и ефективно оттегляне на съгласието за обработка на лични данни и упражняване на правото да се поиска изтриване на личните данни („правото да бъдем забравени“)

Цялата публикация „Полска глоба от 47 000 евро заради трудно оттегляне на съгласие за обработване на лични данни“

КЗЛД публикува становище за изясняване на връзката „администратор – обработващ” по GDPR

„Съгласно легалната дефиниция, визирана в чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, администратор „означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка”.

Цялата публикация „КЗЛД публикува становище за изясняване на връзката „администратор – обработващ” по GDPR“