В помощ на любознателни журналисти, които се интересуват кое колко струва

Освен пътечката за проверка на стойността на българската политическа реклама в Google, припомням и файла със стойностите на договорите на държавата с медиите

Тази сутрин един неуспял кандидат депутат отказа да отговори на журналистически въпрос колко пари е инвестирала неговата партия в предизборна пропаганда.

Понеже и той отвреме навреме се прави на журналист, не му прави чест.

Пожелавам на журналистите да не се правят на паднали от Марс, когато става дума за продуктовото позициониране на политици.

Ето ситуацията на политическата реклама в „Google, YouTube и партньорските собствености“.

Политическо рекламиране в България

Целта ни е да осигурим по-голяма прозрачност на политическото рекламиране в Google, YouTube и партньорските собствености. Този отчет съдържа реклами, които представят политическа партия, настоящ служител на изборна длъжност, кандидат за член на Европейския парламент или за изборна длъжност на национално ниво в държава – членка на Европейския съюз, или за парламента на Обединеното кралство. Също така включва реклами, свързани с въпроси от референдум, с група за кампания за референдум или с призиви за гласуване при национален референдум или такъв за суверенитет на щат или провинция.

Актуализирано на 12.04.2021 г.

Ето линк за рекламите на ВМРО.

Сигурно не е целият рекламен бюджет, но все е нещо.

„Google дава достъп до отчет за прозрачност, който показва действителното съдържание на самите реклами, кой е платил за тях, колко са похарчените пари, колко хора са ги виждали и как са били насочени.“

Има и рубрика с Често задавани въпроси относно политическото рекламиране с Google – например Кои продукти са представени в Отчета за прозрачност за политическо рекламиране? и Кои рекламодатели са включени в Отчета за прозрачност за политическо рекламиране?

Това ме подсети за една моя публикация Медии и власт – забранена любов от бюлетина на БДВО PRактики октомври 2017 г.

Поводът е поведението на Валери Симеонов, който се държа нагло с Виктор Николаев. В публикацията припомням цената на вицепремиерското присъствие в ефира.

А пък това е линк към Справка за изпълнението на методологията за разпределение на финансовия ресурс за информация и комуникация от Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Давам го за улеснение на всички интересуващи се защо Валери Симеонов продължиха да го канят още известно време в телевизии и радиа.

Можете да споделите: