Няколко задължителни четива за длъжностни лица по защита на данните

Европейският комитет публикува още текстове за обществено обсъждане, както и окончателни варианти на насоки, свързани с поверителността

Цялата публикация „Няколко задължителни четива за длъжностни лица по защита на данните“