Италианският орган по защита на данните одобри кодекса на поведение за кредитните институции

Чака се акредитация на органа за наблюдение, което изисква положителното становище на EDPB.

Цялата публикация „Италианският орган по защита на данните одобри кодекса на поведение за кредитните институции“