Държавни администрации са плащали откуп, а това води до следващи атаки, пише в доклада на ENISA

Продължавам да представям доклада Threat Landscape 2020 с най-значимите киберинциденти

Цялата публикация „Държавни администрации са плащали откуп, а това води до следващи атаки, пише в доклада на ENISA“