Заради пандемията хакерите са преместили интереса си от корпоративни към индивидуални цели

Продължавам да представям доклада на ENISA Threat Landscape 2020

Цялата публикация “Заради пандемията хакерите са преместили интереса си от корпоративни към индивидуални цели”